Bildgalleri

Sveriges nationaldag 6 juni 2019. Utdelning av svensk fana på Stortorget i Malmö

Treklöver Gilwell 100 år träff i Hässleholm maj 2019

Utflykt till Snickarhaken Åhus maj 2019

Sopplunch april 2019

Gilleting Färlöv mars 2019

Sopplunch Sösdala mars 2019

Sopplunch februari 2019

Gert Nilsson o Jeppe Jönsson berättade om sin cykeltur ”Treriksröset – Smygehuk” på sopplunchen i februari 2019

2018

Julstuga på Udden 2018
Fredsljusmanifestation november 2018
Regionmöte på Furuboda oktober 2018
Gillehall i Nymö 2018
Maria Mattsson pratade pengar på sopplunchen i oktober 2018
Sopplunch med gamla scoutsånger september 2018
Ballingstorpsfejden april 2018
Gilleting i Färlöv 2018
Sopplunch med information av kommunpolisen mars 2018

2017

Per-Eric tackar föredragshållaren på sopplunchen april 2017
Utfärd till Ikea i maj 2017
Besök på Jamboree 2017
Entre till Jamboree Rinkaby 2017
Minnesplatsen på Jamboree Rinkaby 2017
Sommarfest hos Inger o Per-Eric 2017
Inger tackar föredragshållaren som på sopplunchen i september 2017 berättade om hur man skulle hålla sig i form
Regionträff i oktober 2017 på Johannamuseet i Skurup
Sten Hallonsten höll ett lyckat föredrag på sopplunchen i oktober 2017. Marianne o Per-Eric tackar.
Fredsljusmanifestation o november 2017
Gåsafest i Färlöv november 2017
Adventsverper i Kiaby kyrka med Sven Hahne 2017
Julstuga 2017
Julstuga 2017