Gillenytt och program 2024

Gillenytt-2-2024-final-version

Verksamhetsberättelse 2023

Arsredovisning-2023

Gillenytt 1 2024

Anmälan till aktiviteter

Vi vill att ni anmäler er till aktiviteterna i god tid, minst 5 dagar före utsatt datum.
Dans o sångträffar:
Bo Svensson 044-71445
Soppluncher och övrigt enligt programmet
Birgitta Persson 044-241746 eller mobil/sms till 0705-63 24 66
Övriga programpunkter:Enligt besked under programpunkten