Gillenytt och program 2019

Anmälan till aktiviteter

Vi vill att ni anmäler er till aktiviteterna i god tid, minst 5 dagar före utsatt datum.
Dans o sångträffar: Bo Svensson 044-71445
Soppluncher: Birgitta Persson 044-241746 eller sms till 0705-563246
Övriga programpunkter:Enligt besked under programpunkten

Aktuellt

S:t Georgs Scoutgille i Kristianstad kallar till Gilleting (årsmöte)
Kallelse Gilleting 2019

Onsdagen den 20 mars kl. 18.00 i Färlövs församlingshem
Handlingar delas ut vid tinget
Vi äter ett kvällsmål för 60 kr.
Anmälan till Birgitta Persson 044-241746 –

Välkomna

Program 2019