Om Gillescouting

Gillescouting

Gillescoutrörelsen är en rörelse för vuxna, öppen för alla som är eller tidigare varit aktiv scout och alla andra som är positiva till scoutrörelsens uppgift och grundprinciper.

Medlemmarna i S:t Georgs Scoutgillen i Sverige (SGSS) kommer i huvudsak från de tidigare fem scoutförbunden som nu på olika sätt är anknutna till Scouterna. Du behöver dock inte ha varit scout tidigare för att bli gillescout – det räcker att du accepterar scoutrörelsens värdegrund
så som den uttrycks i – bland annat – Scoutlagen och Scoutlöftet


IDEOLOGI
Ordet gillescout kommer från det medeltida ordet Gille, som var en sammanslutning av handelsmän och/eller hantverkare som verkade för ömsesidig hjälp och stöd. Ordet valdes just därför att gillescoutrörelsens främsta syfte är att binda scouter från hela världen med vänskapsband och därmed uppnå utveckling i samhället.

Gillescoutrörelsens mål

Gillescoutrörelsen vill;

* sprida scoutanda i samhället
* stödja scoutverksamheten
* bevara kamratskap mellan vuxna scouter
* arbeta för rättvisa och fred samt bidra till internationell förståelse

Gillescoutlöftet

Jag vill göra mitt bästa för att leva upp till gillescoutrörelsens mål

Motto: En gång scout – alltid scout

Fredsljuset

Fredsljuset överlämnat till Araslövs församling i samband med musikgudstjänst i Önnestad kyrka

GDPR

GDPR-Gillescout-2023