•  

     Gillemästaren har ordet………..

     

    Vid Gilletinget 16/3 2017 lämnade GM Torsten Hansson över klubban till den nye Gillemästaren Per-Eric Mattsson